Semináře a školení v oblasti životního prostředí
Závazná OBJEDNÁVKA školení: ke stažení (PDF)

I.   POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÉ LEGISLATIVY ČR – ES

Forma školení:
Jednotlivé bloky dle obsahu nebo základní komplexní školení.

Obsah školení:

Účel školení:
Účastníci jsou seznámeni podrobně a souhrnně o všech základních povinnostech podniku (nebo podrobně podle jednotlivých oblastí) ve výše uvedených oblastech (povinná dokumentace, hlášení na úřady, důležité termíny, vedení dokumentace, apod.) a jak je všechny efektivně zvládat. Vše srozumitelně a názorně. Navíc se dozví i povinnosti, které je čekají v blízké budoucnosti (připravované právní předpisy). Dále se dozví spoustu zajímavých informací navíc z praxe a také odkazy na různé důležité (nejen internetové) zdroje informací.

II.   DOBROVOLNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY

Forma školení:
Jednotlivé bloky dle obsahu nebo základní komplexní školení.

Obsah školení:

Účel školení:
Účastníci jsou souhrnně seznámeni s nejdůležitějšími dobrovolnými nástroji ochrany životního prostředí podniku, které lze preventivně realizovat, tj. nad rámec povinné legislativy, za účelem snížit své negativní vlivy na životní prostředí a zároveň posílit své postavení na trhu, zvýšit konkurenceschopnost, dobrou pověst a v neposlední řadě i zvýšit zisk.

III.   EKOLOGICKY ŠETRNÝ A EKONOMICKY PŘÍNOSNÝ PROVOZ KANCELÁŘÍ

Forma školení:
Jednotlivé bloky dle obsahu nebo základní komplexní školení.

Obsah školení:

Účel školení:
Účelem je seznámit účastníky se všemi možnými způsobami a alternativami „ekologického“ provozu svých kanceláří a administrativních budov a tím zároveň ušetřit finance a pomoci udržitelnému rozvoji a spotřebě. Účastnící se dozví spoustu návrhů změn vedoucích k takovému provozu kanceláří, který co nejméně zatěžuje životní prostředí.
Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA