Semináře a školení v oblasti životního prostředí  

 

Závazná OBJEDNÁVKA školení

ke stažení zde (PDF)


 

I.            POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÉ LEGISLATIVY ČR – ES

 

Forma školení:

Jednotlivé bloky dle obsahu nebo základní komplexní školení.  

 

Obsah školení:

·         ochrana životního prostředí a právní odpovědnost vůči životnímu prostředí (povinná hlášení úřadům, ekologická újma…)

·         obecné povinnosti (hospodaření s energiemi, ochrana přírody a krajiny, ochrana archeologických nálezů, povinnosti při provádění staveb, hluk…)

·         ochrana ovzduší

·         ochrana vody – závadné látky vodám

·         prevence závažných havárií

·         nakládání s odpady a obaly

·         nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky - REACH

·         integrovaný registr znečištění IRZ

·         integrované povolení IPPC

·         integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP

 

Účel školení:

Účastníci jsou seznámeni podrobně a souhrnně o všech základních povinnostech podniku (nebo podrobně podle jednotlivých oblastí) ve výše uvedených oblastech (povinná dokumentace, hlášení na úřady, důležité termíny, vedení dokumentací, apod.) a jak je všechny efektivně zvládat. Vše srozumitelně a názorně. Navíc se dozví i povinnosti, které je čekají v blízké budoucnosti (připravované právní předpisy).

Dále se dozví spoustu zajímavých informací navíc z praxe a také odkazy na různé důležité (nejen internetové) zdroje informací.

 

 

 

II.          DOBROVOLNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY 

 

Forma školení:

Jednotlivé bloky dle obsahu nebo základní komplexní školení. 

 

Obsah školení:

·       Dobrovolné environmentální dohody,

·       Ekodesign výrobků,

·       EMAS,

·       EMS dle ISO 14001,

·       Environmentální benchmarking,

·       Environmentální manažerské účetnictví,

·       Environmentální reporting,

·       Hodnocení možností čistší produkce (HMCP),

·       Metoda LCA,

·       Monitoring a targeting,

·       Program environmentálního značení typu I (ekolabeling),

·       Společenská odpovědnost organizací (CSR),

·       Systém výrobek-služba,

·       Totální řízení kvality (TQM),

·       Udržitelná výroba a spotřeba aj.

 

Účel školení:

Účastníci jsou souhrnně seznámeni s nejdůležitějšími dobrovolnými nástroji ochrany životního prostředí podniku, které lze preventivně realizovat, tj. nad rámec povinné legislativy, za účelem snížit své negativní vlivy na životní prostředí a zároveň posílit své postavení na trhu, zvýšit konkurenceschopnost, dobrou pověst a v neposlední řadě i zvýšit zisk.

 

 

III.         EKOLOGICKY ŠETRNÝ A EKONOMICKY PŘÍNOSNÝ PROVOZ KANCELÁŘÍ

 

Forma školení:

Jednotlivé bloky dle obsahu nebo základní komplexní školení. 

 

Obsah školení:

·       KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK a jak ho vybírat

·       KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY a jak je vybírat

·       ENERGIE a jak s nimi šetřit

·       VODA a její úspory

·       STRAVOVÁNÍ – OBČERSTVENÍ – RAUTY

·       DOPRAVA

·       ODPADY

·       JAK ŠETRNĚ A EKOLOGICKY NAKUPOVAT

·       Závěrem: přínosy „ekologizace“ provozu kanceláří a informace, kde koupit „ekologicky šetrné výrobky“

 

Účel školení:

Účelem je seznámit účastníky se všemi možnými způsobami a alternativami „ekologického“ provozu svých kanceláří a administrativních budov a tím zároveň ušetřit finance a pomoci udržitelnému rozvoji
a spotřebě. Účastnící se dozví spoustu návrhů změn vedoucích k takovému provozu kanceláří, který co nejméně zatěžuje životní prostředí.