Staré ekologické zátěže a jejich odstraňování

 

                 Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (§ 42)

ü  Vyhláška č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě v platném znění

ü  Vyhláška č. 18/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek v platném znění

ü  Aktuální metodika a software MŽP v oblasti řešení starých ekologických zátěží

 

 

Definice staré ekologické zátěže podle OPŽP, oblasti podpory 4.2:

1) závažná kontaminace podzemních vod, povrchových vod, horninového prostředí anebo stavebních konstrukcí, která ohrožuje lidské zdraví a složky životního prostředí

2) původce kontaminace neexistuje či není právně znám

 


·         Návrhy řešení odstranění starých ekologických zátěží ve Vašem regionu dle platné metodiky MŽP

·         Řešení problematiky lokalit s kontaminační zátěží a s podezřením na takovou zátěž v souvislosti s procesem odstraňování starých ekologických zátěží, s řešením dalších otázek zlepšování a ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel nebo při územním plánování a dalším rozhodování o využívání lokalit (např. podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)

·         Zajištění zpracování (aktualizované) analýzy rizik a průzkumu kontaminovaného území podle platné metodiky MŽP ČR