Oprávnění k poradenství

 

 

 

·       Diplom absolventa Přírodovědecké fakulty MU Brno (obor ochrana životního prostředí) ze dne 1. července 1994 s titulem Bc.

·         Osvědčení č. 1844 o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR (od 4. 10. 2005 dodnes) – viz veřejný seznam poradců ADR

·       Autorizace pro zpracování oznámení, dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. pod číslem 41320/ENV/07 ze dne 20. 6. 2007 prodloužené Rozhodnutím pod č. j. 96021/ENV/11 ze dne 28. 12. 2011 vydané MŽP ČR

 

                                                                                                                                                                                                                                              

   diplom.jpg                              

 

 

 

 

 

 

Oprávnění k podnikání

 

ZP-EIA.jpg                ZL.jpg 

 

 

 

Školení, kurzy, …

 

 

 

 

    kurz NO.jpg      skoleni_web.jpg     certifikat-usv.jpg     osved_ekom_web.jpg

 

 

 


Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí u těchto podniků - reference

 

České lupkové závody a.s. Nové Strašecí

EKOLOGIE s.r.o. - skládka Lány

TEPO s.r.o. Kladno

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.  

COLSYS s.r.o. Kladno

Dr. Oetker s.r.o. Kladno

FEMME a.s. Žatec  

nkt cables s.r.o. Kladno

AGROS Vraný, družstvo vlastníků

AGROBOS s.r.o. Slatina

INDUSTRY EU s.r.o. (internetový portál – poradna ekologie)

a další...