OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

 

Poradenství v oblasti ochrany veřejného zdraví v těchto oblastech:

(podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a jeho prováděcích předpisů)

 

·         Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické přípravky a vodárenské technologie, koupaliště a sauny

·         Hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí

·         Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby

·         Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

·         Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

·         Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace