Bc. Kateřina Březová

EKOPORADENSTVÍ
IČ: 48710806

 

Mobily: 607 522 100 / 604 113 145

E-maily:


brezova@tiscali.cz


brezova@ekoporadenstvi.ic.cz
 

Web:

 

http://ekoporadenstvi.ic.cz
 

 

 

 

 

Vzdělání
(1987 – 1991) Gymnázium v Novém Strašecí
(1991 – 1994) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor ochrana a tvorba životního prostředí, ukončeno státní závěrečnou zkouškou, bakalářskou prací na téma:"Využití čeledi Carabidae pro biomonitoring životního prostředí" a titulem Bc.

 

Odborná praxe

(1. 12. 1994 – 31. 12. 1996) soukromá podnikatelka, tvorba, tisk a prodej omalovánek a papírových modelů pro děti, firma Animal
(1. 1. 1997 – 30. 6. 1998) technicko – hospodářský pracovník u útvaru hydro-ekologických činností, Povodí Moravy, a.s.
(23. 2. 2004 – 23. 3. 2005) odborný pracovník pro legislativu životního prostředí, firma EKOAUDIT s.r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno
(1. 6. 2005 – 30. 4. 2007) ekolog Městského podniku služeb Kladno spol. s r.o.

 

OSVČ

Od 1. 6. 2007 - Činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady, ochrany životního prostředí, vod a ovzduší (ev.č. ŽL: 320301-17474537)
Od 5. 3. 2008 - Posuzování vlivů na životní prostředí (ev.č. ŽL: 320301 – 17476963)