Etický kodex environmentálního poradce
Neboli zlaté „Desatero“ správného poradce

  1. Profesionalita
  2. Individuální přístup ke klientovi
  3. Objektivita a nestrannost
  4. Odpovídající vzdělání, profesní znalosti, dovednosti a zkušenosti
  5. Trvalé profesní vzdělávání
  6. Odpovědný přístup ke klientovi
  7. Spravedlnost a etické chování
  8. Důvěryhodnost a diskrétnost
  9. Samostatnost a nezávislost
  10. Trestní a morální bezúhonnost

Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA