ETICKÝ KODEX ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADCE

Neboli zlaté „Desatero“ správného poradce

1.   Profesionalita

2.   Individuální přístup ke klientovi

3.   Objektivita a nestrannost

4.   Odpovídající vzdělání, profesní znalosti, dovednosti a zkušenosti

5.   Trvalé profesní vzdělávání

6.   Odpovědný přístup ke klientovi

7.   Spravedlnost a etické chování

8.   Důvěryhodnost a diskrétnost

9.   Samostatnost a nezávislost

10.Trestní a morální bezúhonnost