ELEKTRONICKÉ PRODUKTY PRO PODNIKY v oblasti platné LEGISLATIVY EU a ČR

 

OBJEDNÁVKOVÝ LIST 

 


 

ENVI – DATABÁZE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU a ČR

 

·         Vypracování přehledné aktuální databáze všech právních předpisů EU a ČR a ostatních souvisejících norem, metodických pokynů, návodů, doporučení apod. z oblasti životního prostředí a souvisejících oblastí v jejich plném aktuálním znění

·         Aktuální databáze může obsahovat plná znění právních předpisů a ostatních souvisejících norem podle konkrétních požadavků podniku (jeho technologií, činností, služeb, výrobků) nebo může být obecnějšího charakteru dle jednotlivých oblastí životního prostředí (či oblastí souvisejících)

·         V databázi se lze snadno pohybovat pomocí přehledné legendy (rozdělené podle jednotlivých oblastí) a mnoha hypertextových odkazů

·         Databáze je ve formátu elektronickém na nosiči dat - CD

·         Databáze se aktualizuje podle požadavku podniku měsíčně nebo čtvrtletně vždy na novém nosiči dat – CD

·         Databáze aktuálních právních předpisů je vhodným doplňujícím produktem k vypracovanému registru právních a jiných povinností podniku, neboť ho doplňuje o plná aktuální znění relevantních právních předpisů a dalších požadavků, zvláště vhodné pro podniky, které „tápou“ v dnešním nepřehledném a složitém světě legislativy životního prostředí EU a ČR, a které chtějí být provozovány bez hrozeb pokut a sankcí ze strany správních orgánů, chtějí vylepšit své postavení na trhu, zlepšit svou konkurenceschopnost, image a dobré jméno podniku