Vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS
podle řady norem ISO 14001

Vypracování základní dokumentace pro systém EMS podle ČSN EN ISO 14 001:2016 v podniku, např.:

Pravidelná aktualizace stávající dokumentace pro EMS dle požadavků podniku

Odborné poradenství a příprava na interní a externí audity

Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA