Vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS podle řady norem ISO 14001 

 

 

Vypracování veškeré dokumentace pro EMS podle ČSN EN ISO 14 001:2010, např.:

 

·         registr environmentálních aspektů a dopadů  

·         registr monitorování a měření

·         registr hodnocení dodavatelů a odběratelů

·         registr souladu s právními požadavky

·         registr souhlasů a povolení (podnikové dokumentace)

·         environmentální interní a externí komunikace podniku

·         registr odběratelů odpadů

·         registr environmentálních podnikových indikátorů (EPI)

·         a další

 

Pravidelná aktualizace stávající dokumentace pro EMS dle požadavků podniku

 

Odborné poradenství a příprava na interní a externí audity