Zajištění výkonu funkce externího podnikového ekologa nebo odpadového hospodáře

 

·         úvodní audit podniku, zhodnocení současného stavu plnění povinností a platné dokumentace dle platné legislativy ČR a EU

·         analýzy nakládání s odpady a odpadními vodami a návrhy změn ke zlepšení

·         návrhy řešení a odborné poradenství

·         zajišťování plnění všech povinností podniku v oblasti nakládání s odpady, obaly, vodami, ochrany ovzduší, chemickými látkami a přípravky, prevence havárií, integrovaného registru znečišťování, integrované ohlašovací povinnosti, a další případné poradenství

·         zastupování podniku při jednání s orgány státní správy

·         vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS podle ISO 14001

·         vypracování a pravidelná aktualizace Registru právních a jiných požadavků pro podnik, jeho zavedení a uplatňování v podnikové praxi

·         odborné školení zaměstnanců v ochraně životního prostředí

·         odborná pomoc při uplatňování dobrovolných environmentálních aktivit podniku

·         a mnohé další