PORADENSTVÍ pro ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY

podpory a dotace ČR a EU

 


        

Pro všechny osy Operačního programu Životní prostředí  na roky 2014-2020

                       

         * poradím s výběrem vhodné dotace či podpory dle typu žadatele a projektu
         * poskytnu veškeré podrobné komplexní informace ohledně všech podmínek a požadavků poskytnutí podpory, včetně všech kontaktů
         * pomohu řídit jednodušší projekty – dotační management
(od zpracování žádosti do poskytnutí dotace)
         * zpracuji či zprostředkuji zpracování strategické dokumenty (analýzy, strategie, průzkumy, odborné posudky, EIA…)

 

 

Program zateplení Nová Zelená úsporám

 

Dne 13. června 2013 byla vyhlášena 1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Cílem programu Nová zelená úsporám 2013 je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech.

 

                                                                   

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

 

V rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se poskytuje finanční pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty musí mít pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských společenství. Ministerstvo životního prostředí jako správce Revolvingového fondu vydává směrnici č. 14/2007 (PDF, 68 kB ), která stanovuje postup při předkládání žádostí, při projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a průběžné kontrole.

 

A další…