DOBROVOLNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY

 


·         Poradenství při zavádění ekologicky šetrného a ekonomicky přínosného provozu administrativních budov, kanceláří, výrobních hal apod. (tzv. „EKOLOGIZACE“ provozu podniku)

 

·         Poradenství při zavádění DOBROVOLNÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH AKTIVIT PODNIKU

 

v  Dobrovolné environmentální dohody

v  Ekodesign výrobků

v  EMAS

v  EMS

v  Environmentální benchmarking

v  Environmentální prohlášení

v  Environmentální manažerské účetnictví

v  Environmentální reporting

v  Hodnocení možností čistší produkce (HMCP)

v  Metoda LCA

v  Monitoring a targeting

v  Program environmentálního značení typu I (ekolabeling)

v  Společenská odpovědnost organizací (CSR)

v  Systém výrobek-služba

v  Totální řízení kvality (TQM)

v Udržitelná výroba a spotřeba