NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  Rozhodnutí MŽP: Předání odpadů a tzv. SUBDODÁVKY    odkaz

  Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)    odkaz

  Nejvýznamější změny stavebního zákona v kostce    odkaz

  Nové sdělení MŽP k předávání odpadů mezi mobilními zařízeními    odkaz

  Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2016    odkaz

  Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu ze staveb    odkaz

  Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Metodika výpočtu PM ze zdrojů znečišťování ovzduší    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu    odkaz

  Statistická ročenka České republiky 2017    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  Prodej chemických směsí po 1. 6. 2017    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: DUBEN


* Vyhláška č. 49/2018 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Datum účinnosti od: 1. května 2018

* Vyhláška č. 50/2018 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Datum účinnosti od: 1. května 2018

* Vyhláška č. 51/2018 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Datum účinnosti od: 1. května 2018

* Vyhláška č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 27. dubna 2018


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITYČeši chtějí ekologické a férové podniky. Firemní charita je příliš nezajímá

Budou obce povinně sbírat jedlé tuky a oleje? Chce to MŽP

Ztlumte to. Ministerstva začínají řešit 14 úkolů pro omezení světelného znečištění v ČR

Stromů podél silnic v roce 2016 opět ubylo.

Poslední aktualizace: 1.5.2018

Bc. Kateřina Březová © 2018

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA