IntegrovanÝ SYSTÉM plnění ohlašovacích povinností – ISPOP

 

Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon  č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění


·         zpracování dokumentovaného postupu v oblasti integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

·         zajištění podávání povinných hlášení v ochraně životního prostředí přes ISPOP

·         zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění