Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Nabídka služeb

ŠKOLENÍ účastníků přepravy nebezpečných věcí po silnici

Externí bezpečnostní poradce

Písemné pokyny ADR 2021

Zajímavé odkazy:

DEKRA
CSPSD
www.cdv.cz
www.unece.org
www.mdcr.cz
Poslední aktualizace: 10. 10. 2022
Bc. Kateřina Březová © 2022
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA