Bc. Kateřina Březová
poradce v oblasti ochrany životního prostředí
Rok 2021 - 14. leté výročí poradenství


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky