Vítám Vás na webových stránkách
Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky

OBLASTI PORADENSTVÍ


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství - závadné látky vodám

Prevence závažných havárií

Staré ekologické zátěže

Integrovaný registr znečištění - IRZ

Integrované povolení - IPPC

Hlášení v oblasti OŽP do ISPOP

Dobrovolné environmentální aktivity

Ochrana přírody a krajiny - ochrana půdy

PRÁVO v ochraně životního prostředí

Ochrana veřejného zdraví

Zvířátkové Vánoce

18. prosince 2016 (neděle) 14:00 - 16:00 Praha
Místo konání | Praha. Zookoutek Malá Chuchle, Chuchelský háj.

Přijďte těsně před svátky nasát vánoční atmosféru do zookoutku u hájovny v Chuchelském háji, který ani v zimě neusíná, natožpak aby usnul před vánoční nadílkou! Výjimečně se vám otevřou brány do výběhů a budete mít příležitost předat zvěři malý vánoční dárek, třeba ve formě jablíčka.

CITÁT na měsíc PROSINEC


„Láska je největší léčivá síla v přírodě.“
(Osho]

  

Poslední aktualizace: 1.12.2016

Bc. Kateřina Březová © 2016

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA