Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí
Rok 2019 - 12. leté výročí poradenství


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky