Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí
Rok 2017 - 10. leté výročí poradenství


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky

OBLASTI PORADENSTVÍ


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství - závadné látky vodám

Prevence závažných havárií

Staré ekologické zátěže

Integrovaný registr znečištění - IRZ

Integrované povolení - IPPC

Hlášení v oblasti OŽP do ISPOP

Dobrovolné environmentální aktivity

Ochrana přírody a krajiny - ochrana půdy

PRÁVO v ochraně životního prostředí

Ochrana veřejného zdraví

Litovelské Pomoraví - Hanácká Amazonie

28. února 2017 (úterý) 19:00 Jihomoravský kraj

Místo konání | Znojmo. Dům umění Jihomoravského muzea, nám. T. G. Masaryka 11.
Povídat a promítat bude Michal Servus z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

CITÁT na měsíc ÚNOR


„Každý člověk viní přírodu a osud, ale jeho osud je většinou odrazem jeho charakteru a vášní, jeho chyb a slabostí.“
(John Green]

  

Poslední aktualizace: 1.2.2017

Bc. Kateřina Březová © 2017

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA