Vítám Vás na webových stránkách
Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky

OBLASTI PORADENSTVÍ


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství - závadné látky vodám

Prevence závažných havárií

Staré ekologické zátěže

Integrovaný registr znečištění - IRZ

Integrované povolení - IPPC

Hlášení v oblasti OŽP do ISPOP

Dobrovolné environmentální aktivity

Ochrana přírody a krajiny - ochrana půdy

PRÁVO v ochraně životního prostředí

Ochrana veřejného zdraví

Rostlinné příbytky pro mravence

18. října 2016 (úterý) 09:00 - 6. listopadu 2016 (neděle) 16:00 Praha
Místo konání | Praha. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134.

Dokonalá symbióza: mravencomilné neboli myrmekofilní rostliny svým ochráncům – mravencům - poskytují domov. Proč to dělají, nebo jak jejich domov vzniká, uvidíte na historicky první výstavě tohoto typu v České republice.

CITÁT na měsíc ŘÍJEN


„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“
(Hippokratés]

  

Poslední aktualizace: 4.10.2016

Bc. Kateřina Březová © 2016

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA