Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí
Rok 2017 - 10. leté výročí poradenství


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky

OBLASTI PORADENSTVÍ


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství - závadné látky vodám

Prevence závažných havárií

Staré ekologické zátěže

Integrovaný registr znečištění - IRZ

Integrované povolení - IPPC

Hlášení v oblasti OŽP do ISPOP

Dobrovolné environmentální aktivity

Ochrana přírody a krajiny - ochrana půdy

PRÁVO v ochraně životního prostředí

Ochrana veřejného zdraví

24 hodin strážcem slonů a nosorožců - film, beseda a vernisáž

19. ledna 2017 (čtvrtek) 18:00 - 20:00 Královehradecký kraj
Místo konání | Vrchlabí. Ekocentrum Krtek, Dobrovského 3.
Film Archa světel a stínů má za sebou další epizodu natáčení. Režisér Jan Svatoš strávil 24 hodin s protipytláckou patrolou v přísně střeženém zakázaném území. Autor přijde vyprávět, jaké bylo natáčení v buši se sloními sirotky nebo výstup na nevyzpytatelnou horu Mt. Kenya a zahájí výstavu svých fotografií.

CITÁT na měsíc LEDEN


„Žena je oslnivý efekt přírody.“
(Arthur Schopenhauer]

  

Poslední aktualizace: 16.1.2017

Bc. Kateřina Březová © 2017

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA