Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí
Rok 2017 - 10. leté výročí poradenství


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky

  

Poslední aktualizace: 1.10.2017

Bc. Kateřina Březová © 2017

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA