Vítám Vás na webových stránkách
Bc. Kateřina Březová - poradce v oblasti
ochrany životního prostředí


Motto: Ekoporadce ví o všem něco a o něčem všechno.

Legislativa Evropské unie   |   Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR   |   Legislativa České republiky

OBLASTI PORADENSTVÍ


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství - závadné látky vodám

Prevence závažných havárií

Staré ekologické zátěže

Integrovaný registr znečištění - IRZ

Integrované povolení - IPPC

Hlášení v oblasti OŽP do ISPOP

Dobrovolné environmentální aktivity

Ochrana přírody a krajiny - ochrana půdy

PRÁVO v ochraně životního prostředí

Ochrana veřejného zdraví

Letní příměstské tábory Malého průzkumníka přírody

4. července 08:00 - 26. srpna 2016 16:00 Praha

Místo konání | Praha 5, 6, 7, 8.

Pojďme se stát průzkumníky detektivy a odhalme společně záhadu… Naučme se stopovat, odkrýt i neviditelné otisky, rozluštit tajné vzkazy, využijme pokusů a tajů přírody a odhalme velké tajemství. Zažijme společně týden plný dobrodružství…

CITÁT na měsíc SRPEN


Příroda cokoliv říká, je moudré.
(Iuvenalis Decimus Iunius]

  

Poslední aktualizace: 1.8.2016

Bc. Kateřina Březová © 2016

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA